• Editor and Design bij R. Nahumy - makcim.rachel@gmail.com
 • De

  Teelt

   
  De soorten worden vrijwel zonder uitzondering geteeld als leirozen. Hierbij worden de sterke 1-jarige vegetatieve takken ’s winters opgebonden en het oude, generatieve, twee- of meerjarige hout verwijderd (vergelijkbaar met braam en framboos). Het streven is erop gericht om gedurende een opeenvolgend aantal jaren voldoende vernieuwing te verkrijgen. De planten staan op rijen met een rijbreedte van tenminste 2.5m. Voldoende belichting tot in de struik is essentieel voor een goede bloei het volgend jaar.
  Vanwege de vroege knopontwikkeling (februari) aan de basis van de plant is de onkruidbestrijding een vak apart. Momenteel wordt de nieuwe aanplant in anti-worteldoek gezet. Grasstroken zorgen voor een stevige rijbaan en bedekking van de grond.
   
  Het oude hout dat is weggesnoeid wordt verklepelt in de rij. Een dergelijk teelt heeft een levensduur van tenminste 8 jaar en vereist daarom veel aandacht aan een goede bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid.
  Er wordt gewerkt met organische meststoffen (Farmers House) en sinds 2008 worden proeven gedaan met mycorrizhae, bodemverbeteraars, EM en compostthee. Voor een uitgebreide bespreking van de mogelijkheden hiervan verwijzen wij graag naar de websites van PHC en Agriton en Global Horticulture.
  Qua gewasbescherming verdienen eigenlijk alleen schimmels een ruime aandacht. Insecten vormen vrijwel nooit een plaag omdat gedurende de oogst het blad toch wordt verwijderd.
   
  Schimmels worden zoveel mogelijk geïntegreerd bestreden door aandacht te schenken aan een ruim plantverband, een goede bodemstuctuur, een regelmatige watergift en plantversterkende middelen (EM, VITANAL, compostthee en bladbemesting). Zoveel mogelijk wordt zwavel gebruikt om (valse)-meeldauw te bestrijden. Indien nodig worden gerichte, chemische middelen gebruikt.
   
  Het gewas is veelal een expliciete kruisbestuiver. De geteelde soorten leveren in bloei géén honing maar wel veel stuifmeel op. Voor de bestuiving wordt naast de aanwezigheid van veel wilde hommels enkele volkeren hommels per ha. bijgezet. Bijen zijn duidelijk kieskeuriger wat betreft hun aanvlieggedrag en aantrekkelijker waardplanten in de naaste omgeving trekken alle bijen weg.