• Editor and Design bij R. Nahumy - makcim.rachel@gmail.com
 • Productontwikkeling

   
   
  Als full-time producent van rozenbottels staat de ontwikkeling van nieuwe soorten hoog in het vaandel. Aanvankelijk is begonnen met de teelt van Rosa "Fair Jewel", een "bijproduct" van het onderzoek naar nieuwe onderstammen voor de kasrozenteelt. Ook is een screening van ruim honderdvijftig, voornamelijk botanische, rozensoorten uitgevoerd. De variatie in kleur, grootte, vorm en oogsttijdstip is enorm. Er blijkt een grote discrepantie te zijn tussen producent, handel en bloemist/consument. Sommige bottelsoorten zijn prachtig zoals bijvoorbeeld de Rosa helenae maar vanwege de zeer onstuimige, bedoornde groei en gevoeligheid voor meeldauw niet rendabel te telen. Andere soorten zijn door hun bijzondere uitstraling zeer in trek bij bloemisten maar door bepaalde eigenschappen (dorre kelkblaadjes, te bedoornd, korte taklengte e.d.) minder geschikt om op grotere schaal aan de handel aan te bieden. Mogelijke geschikte kandidaten uit deze eerste periode zijn ondermeer "Scharlachglut, "Francis E. Lester, Iga ’83 Munchen, Bonica, Kathleen, Drummergirl etc. Meerdere van deze soorten zijn gedurende enkele jaren aangevoerd op Floraholland vestiging Rijnsburg.
   
  Vanaf eind vorige eeuw is de productie en veredeling van bottels in Nederland pas echt op gang gekomen. De eerste commerciële soorten (Fantasy-soorten) zijn vrijwel allemaal bloedlijnen van elkaar en ook "Drummergirl" behoort tot deze groep. Door de mogelijkheid van grootschalige aanplant van deze struikroos-types is kwekerij Kool een geheel andere weg ingeslagen.
  Gekozen is voor de productie van het type "multiflora-bottel", waarbij tientallen kleine (4-6mm) grote, voornamelijk roodgetinte, botteltjes op 1 tak bijeen staan. Het streven hierbij is om vanaf midden augustus tot eind november een kwalitatief hoogstaand, uniform product op de veiling aan te voeren. Soorten die zich daar momenteel voor lenen zijn in opvolging van rijptijd Fair Jewel, Plenty, Fair Diamond, Fair Fall en Fair Pearl.
   
  Voor de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe soorten is een samenwerking aangegaan met het veredelingsbedrijf Bartels Breeding.
  Alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het sortiment bottels zijn het over één zaak eens; het sortiment is nog lang niet uitontwikkeld. Vooral op het gebied van vorm, kleur en houdbaarheid zijn nog grote stappen te maken.