Kwekerij Kool

Veredeling en selectie

Kwekerij Kool is al vanaf eind negentiger jaren bezig met de veredeling en selectie van nieuwe leirozen geschikt voor de teelt van rozenbottels. Aanvankelijk is uit het onderzoek naar nieuwe kasroos-onderstammen als bij-product de rozenbottelvariëteit Fair Jewel ontstaan. Daarnaast heeft een screening van ruim 150, voornamelijk botanische variëteiten, plaatsgevonden. De variatie in kleur, grootte, vorm en oogsttijdstip is enorm. De meeste van deze soorten zijn echter niet rendabel te telen vanwege o.a. korte taklengte, dorre kelkblaadjes, ziektegevoeligheid, bedoorning en/of uitbundige groeikracht. Mogelijke geschikte kandidaten uit deze eerste periode zijn ondermeer “Scharlachglut”, “Francis E. Lester”, Iga ’83 Munchen, Bonica, Kathleen en Drummergirl. Meerdere van deze soorten zijn gedurende enkele jaren aangevoerd op RoyalFloraholland vestiging Rijnsburg.

Struik rozenbottels

Vanaf het begin van deze eeuw is de productie en veredeling van rozenbottels in Nederland pas echt op gang gekomen. De eerste commerciële soorten (Fantasy) soorten zijn vrijwel allemaal bloedlijnen van elkaar en ook “Drummergirl” behoort tot deze groep. Door de mogelijkheid van grootschalige aanplant van deze struik-roos types is Kwekerij Kool een geheel andere weg ingeslagen.

multiflora-bottel

Gekozen is voor de productie van het type “multyiflora-bottel”, waarbij tientallen kleine (4-6 mm grootte), voornamelijk roodgetinte botteltjes op 1 tak bijeen staan. Het resultaat is een mooie, enigszins gebogen tak met een volle tros bottel, bijzonder geschikt voor bloemwerk of solitair op de vaas. Door selectie van Rosa multiflora zaailingen is het Fair-sortiment tot stand gekomen waaronder de Fair Diamond, Fair Pearl en Fair Fall. Het huidige assortiment wordt naast de Fair Jewel hoofdzakelijk aangevoerd onder de eigen handelsnaam “Autumn” en bestaat achtereenvolgens uit Autumn Flush, Autumn Ouverture, Autumn Rosefruit, Autumn Joy, Autumn Splash, Autumn Spirit en Autumn Splendor. Komende jaren wordt deze serie nog uitgebreid met soorten die een langere oogstperiode en een later oogsttijdstip kennen.

Top